XXII Markunpäivänjuhla torstaina 25.4.2019
Ennen klo 16 - Majoittuminen huonetilanteen mukaan
16.00 Kokoontuminen Sokos Hotelli Vaakunan aulassa (Gallen-Kallelankatu 7)
16.15 Lähtö busseilla Noormarkkuun hotellin edestä
16.40 Vierailu Ukk`ram - Salaperäinen alus -teoksen luona
17.15 Siirtyminen Söörmarkun Nuorisoseurantalolle
17.30 Keittoateria Söörmarkun Nuorisoseurantalolla
17.45 Sääntömääräinen vuosikokous (alkaa kun kaikki ovat saaneet keittonsa)
18.30 Paljastamme kuka on Vuoden Markku 2019!
18.45 Uusien Söör Markkujen lyönti
19.30 Paluukuljetus Poriin
20.00 Sauna
21.30 Illallinen

Muistathan, että Markunpäivänjuhlinnan osuus Söörmarkun Nuorisoseurantalossa on tarkoitettu Markuille.

Jos sinulla on mukanasi seuraa, uskomme että Porissa on kohtuudella löydettävissä mukavaa ajankulua niille tunneille, jolloin Markut ovat Söörmarkussa.

SUOMALAINEN MARKKU-LIITTO ry VUOSIKOKOUSKUTSU
Söörmarkun Nuorisoseurantalo Torstai 25.4.2019 klo 17.45

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus - yhdistyksen puheenjohtaja.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta; valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat. Esitetään kokouksen puheenjohtajaksi Markku Mäkitaloa ja sihteeriksi Markku Laakkosta.
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Edellisen vuoden toimintakertomus.
6. Tilinpäätös, toiminnantarkastajan lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen.
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille.
8. Toimintasuunnitelman esittäminen alkavalle toimikaudelle.
9. Jäsenmaksun vahvistaminen.
10. Talousarvoin vahvistaminen.
11. Kuluvan vuoden Syyspäiväkaupungin valinta.
12. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinnat; valitaan hallitus ja hallitukselle puheenjohtaja.
15. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta.
16. Muut asiat (yhdistyksen hallitukselle 14 vuorokautta ennen kokousta ilmoitetut asiat).
17. Kokouksen päättäminen.